TIN TỨC - THÔNG BÁO CỦA VIỆN TRI
LỊCH KHAI GIẢNG
Khóa học Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết

Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản

Đà Nẵng (CCMGS.05)

18/11/2020 Xem chi tiết

Thẩm định giá bất động sản thực chiến

Đà Nẵng (TĐGBĐS.2)

Chưa có lịch Xem chi tiết

Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản

Đà Nẵng (CCMGS.05) Chưa có lịch Xem chi tiết

Pháp luật trong kinh doanh bất động sản

Đà Nẵng (PLBDS.ĐN.03) Chưa có lịch Xem chi tiết

Giám đốc sàn bất động sản chuyên nghiệp

Đà Nẵng (PRO_CEO.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

Chuyên gia môi giới bất động sản - Realtor Masters

Đà Nẵng (RM.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

CEO sàn giao dịch BĐS chuyên nghiệp (combo)

Đà Nẵng (CEOBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

Bí quyết đầu tư bất động sản dẫn đầu (PMA)

Đà Nẵng (PMA.ĐN.04) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chứng chỉ Thẩm định giá (Bộ Tài chính) Đà Nẵng (CCTDG.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chân dung CEO sàn giao dịch BĐS Đà Nẵng (CDCEO.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chân dung Chuyên gia môi giới BĐS Đà Nẵng (CDMG.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Marketing BĐS Đà Nẵng (MBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Phát triển năng lực lãnh đạo Đà Nẵng (NLLD.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Định giá BĐS Đà Nẵng (DGBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Quản lý sale BĐS chuyên nghiệp Đà Nẵng (QLS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Quản trị nhân lực sàn giao dịch BĐS Đà Nẵng (NSBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Sale BĐS chuyên nghiệp Đà Nẵng (SBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Thấu hiểu khách hàng Đà Nẵng (THKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Thấu hiểu thị trường và đầu tư BĐS căn bản Đà Nẵng (THTT.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng đội nhóm kinh doanh BĐS hiệu quả Đà Nẵng (XDDN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng Đà Nẵng (TNKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng thương hiệu cá nhân và truyền thông BĐS Đà Nẵng (THTT.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp dịch vụ BĐS Đà Nẵng (VHDN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân Đà Nẵng (THCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thời 4.0 Đà Nẵng (TKKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Môi giới BĐS chuyên nghiệp Đà Nẵng (MGCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bán hàng đỉnh cao Đà Nẵng (BHDC.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Digital marketing cho BĐS Đà Nẵng (DMBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bứt phá doanh thu bán hàng với Facebook Marketing (cơ bản) Đà Nẵng (FBM.ĐN.02) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bứt phá doanh thu bán hàng với Facebook Marketing (nâng cao) Đà Nẵng (FBMA.ĐN.02) Chưa có lịch Xem chi tiết
Sản xuất video chuyên nghiệp bằng smartphone Đà Nẵng (VDCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT

KIẾN THỨC VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA TRI

Hotline 0935 811 631