Đà Nẵng: Chiến dịch “Gỡ khó” cho gần 7000 hộ dân nợ tiền đất tái định cư

Đà Nẵng: Chiến dịch “Gỡ khó” cho gần 7000 hộ dân nợ tiền đất tái định cư

   Hàng ngàn hộ dân Đà Nẵng “vỡ òa” khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa kí ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

   Theo thống kê từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm 31/1/2019, tổng số hộ dân nợ tiền tái định cư và nằm trong diện phải nộp theo khung giá mới là 6.958 hộ với tổng số tiền nợ gần 900 tỷ đồng.

   Việc sửa đổi Nghị định này là 1 bước trong chiến dịch tháo gỡ “nợ tiền đất tái định cư” mà hiện rất nhiều người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến số phận, cuộc sống gia đình của họ. 

   Tuy nhiên, theo Nghị định đối tượng được thụ hưởng không phải là đại trà, tại Điều 1 của Nghị định mới sửa đổi điều 16 Nghị định 45 quy định chỉ áp dụng đối với các đối tượng là các hộ gia đình, cá nhân (gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

Đà Nẵng: Chiến dịch "Gỡ khó" cho gần 7000 hộ dân nợ tiền đất tái định cư.

   Trong khi đó tại điều 2 (xử lý chuyển tiếp) quy định rõ: Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

   Bên cạnh đó đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Nếu quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

   Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản hay bằng các phương thức khác không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ghi nợ thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật từng thời kỳ và thực hiện thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

   Nghị định trên có hiệu lức từ ngày 10/12/2019.

————————————————————————

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về bất động sản

Khóa học PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.