Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh An Giang

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 103/2016/QĐ-UBND, ngày 23/12/2016 về: “Ban hành quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó có quy định về diện tích đất tách thửa tối thiểu. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh An Giang

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh An Giang (Nguồn: wikipedia)

Việc tách thửa đất phải nhằm mục đích thực hiện các quyền của người sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện như sau:

Đất nông nghiệp

– Đối với đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm có diện tích tách thửa tối thiểu là 500 m2.

– Đối với đất nông nghiệp là đất lâm nghiệp có diện tích tách thửa tối thiểu là 3.000 m2.

Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh.

– Đối với đất ở, đất thương mại dich vụ và đất sản xuất kinh doanh tại các phường là 35m2, tại các thị trấn 40m2 và tại các xã 45m2.

– Ngoài tuân thủ về diện tích tối thiểu quy định, các thửa đất sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và có kích thước của cạnh tiếp giáp như sau:

     + Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét.

     + Tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.

Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa

– Tách thửa do nhà nước thu hồi đất.

– Tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng đất để:

     + Thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện.

     + Sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

– Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách.

– Tách thửa để hiến, tặng cho Nhà nước thực hiện các dự án, công trình phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Quyết định này có hiệu lực ngày 2/1/2017

——————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.