Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Dựa vào quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về “Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định” và quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bình Định “ Về việc sửa đổi quyết định số  40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất tối thiểu được tách thửa

Diện tích tối thiểu của một thửa đất ở sau khi tách thửa là 40m2.

Diện tích tối thiểu của một thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa là 300m2.

Diện tích đất nông nghiệp và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu là 40m2.

Hình ảnh về tỉnh Bình Định (Nguồn:http://biengioibiendao.vietnamplus.vn)

Các trường hợp không được tách thửa

Thửa đất có diện tích từ 40m2 trở lên nhưng có chiều rộng (mặt tiền) hoặc chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn 3m thì không được tách thửa.

Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự.

Đất nằm trong khu đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đất ở trong khu dân cư (kể cả khu vực đô thị và nông thôn) đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa ở trường hợp này chỉ được thực hiện sau khi có quy hoạch chi tiết điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Đất đang có tranh chấp.

——————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.