Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày 28/12/2018 UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 59/2018/UBND về: “Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà MauDiện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nguồn: mcc1.com.vn)

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất: 

Đất nông nghiệp:

– Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác ở khu vực phường, thị trấn diện tích đất tách thửa tối thiểu là 300 m2 , tại khu vực các xã thì diện tích tách thửa tối thiểu là 500 m2.

– Đối với đất rừng sản xuất thì diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 03 ha (ba hecta).

– Có bề rộng và chiều sâu thửa đất bằng hoặc lớn hơn 04 m (bốn mét).

 Đối với đất ở:

Đối với các thửa đất đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong khu vực (trừ đất ở tại khu vực nông thôn). Đồng thời, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình hoặc chỉ giới xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Tại các phường, thị trấn: Diện tích tối thiểu là 36 m2, trong đó, bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m và chiều sâu của thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng (lộ giới) bằng hoặc lớn hơn 4m.

– Tại các xã: Diện tích tối thiểu là 40 m2; trong đó, bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 04m.

Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư, phương án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng đô thị chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo hạn đã được quy định như trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

————————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.