Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp đã bán hành quyết định số 50/2017/QĐ-UBND, ngày 2/12/2017 về : “Ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Đồng ThápDiện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Nguồn: datxanhtaynambo.vn)

DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI ĐẤT

Đối với đất nông nghiệp

– Đất tại đô thị: Diện tích tối thiểu từ 300 m2 trở lên.

– Đất tại nông thôn: Diện tích tối thiểu từ 700 m2 trở lên.

Đối với đất ở tại đô thị

– Thửa đất có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 40 m2 trở lên.

– Thửa đất không có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 70 m2 trở lên.

– Kích thước cạnh tiếp giáp với đường phố (có lộ giới ≥ 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.

– Kích thước cạnh tiếp giáp với đường phố (có lộ giới < 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.

Đối với đất ở tại nông thôn

Thửa đất có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 60 m2 trở lên.

Thửa đất không có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 80 m2 trở lên.

Kích thước cạnh tiếp giáp với đường giao thông (có lộ giới ≥ 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.

Kích thước cạnh tiếp giáp với đường giao thông (có lộ giới < 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.

Đối với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

– Việc tách thửa đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được thực hiện đối với hai trường hợp, tách thành hai hoặc nhiều thửa có cùng mục đích sử dụng đất, hoặc tách thửa đất nông nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo Kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Việc tách thửa phải kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư phù hợp do người sử dụng đất tự viết. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất thực hiện dự án ngoài quy định tại Khoản 3, Điều này phải đảm bảo từ 200 m2 trở lên.

– Đối với dự án kinh doanh xăng dầu:

     + Cửa hàng xăng dầu cấp 1: Diện tích tối thiểu từ 425 m2 trở lên.  

     + Cửa hàng xăng dầu cấp 2: Diện tích tối thiểu từ 382 m2 trở lên.

     + Cửa hàng xăng dầu cấp 3: Diện tích tối thiểu từ 277 m2 trở lên.

Xử lý một số trường hợp cụ thể

– Người sử dụng đất xin tách thửa đất thành hai hay nhiều thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề có cùng mục đích sử dụng, để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

– Người sử dụng đất xin tách thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đồng thời hiến thửa đất đó cho cộng đồng dân cư hoặc tặng cho Nhà nước, để sử dụng vào mục đích công trình công cộng, phúc lợi xã hội, thì được phép tách thửa đồng thời với việc lập thủ tục hồ sơ tặng cho.

– Trường hợp người sử dụng đất xác lập thủ tục tách thửa, kết hợp với việc hợp thửa đất tách ra với thửa đất liền kề và chuyển quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới hình thành, thì được tách thửa theo quy định.

– Trường hợp thửa đất đang sử dụng là đất nông nghiệp, xin tách thửa đồng thời với việc xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, mà tại vị trí thửa đất này theo Kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt là đất ở, thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 25/12/2017

—————————————————

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trangị cho m bình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.