Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Dựa vào quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh hòa về: “Ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và các quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016, quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 về việc điều chỉnh nội dung của quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh hòa. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Hình ảnh về tỉnh Khánh Hòa (Nguồn: luattoanquoc.com)

Diện tích đất, kích thước cạnh tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

Thửa đất được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

– Đối với đất ở đô thị: 

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m có bề rộng ≥ 5 m, Chiều sâu ≥ 5 m và diện tích của thửa đất ≥ 45 m2

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m, có bề rộng ≥ 4 m, Chiều sâu ≥ 4 m và diện tích của thửa đất ≥ 36 m2

Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m có bề rộng ≥ 3 m, Chiều sâu ≥ 3 m và diện tích của thửa đất ≥ 36 m2

– Đối với đất ở tại nông thôn:

Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã có bề rộng ≥ 5 m, chiều sâu ≥ 5 m và diện tích của thửa đất ≥ 45 m2

Đối với các đảo có bề rộng ≥ 4m, chiều sâu ≥ 4m và diện tích tối thiểu là 40m2

Các khu vực khác còn lại có bề rộng ≥ 5 m, chiều sâu ≥ 5 m và diện tích của thửa đất ≥ 60 m2

– Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách thửa đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp

Đất trồng lúa: Đối với vùng tập trung là 1000 m2, vùng phân tán là 500 m2.

– Đất trồng cây hàng năm khác: Đối với vùng tập trung là 2000 m2,vùng phân tán là 300 m2.

– Đất trồng cây lâu năm: Vùng tập trung 1000 m2 ,vùng phân tán là 200 m2.

– Đất làm muối: Vùng tập trung là 5000 m2,vùng phân tán là 500 m2.

– Đất nuôi trồng thủy sản: Nước ngọt là 100 m2, vùng nước mặn, lợ: 5000 m2.

– Đất rừng sản xuất: Khu vực đô thị là1000 m2, khu vực nông thôn là 5000 m2.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

Việc tách thửa đối với loại đất này, căn cứ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

——————————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.