Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Diện tích đất được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dựa vào quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 6/11/2014 về: “Về việc ban hành quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên” và quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú yên ban hành kèm theo quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 và quy định diện tích kích thước cạnh tách thửa tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành theo quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất, kích thước cạnh tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp nằm trong thửa đất có nhà ở hoặc nằm trong khu dân cư.

Đất ở, đất nông nghiệp nằm trong thửa đất có nhà ở:

Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu theo quy định dưới đây:

STT

Khu vực

Đất ở (m2)

Đất nông nghiệp (vườn, ao) nằm trong thửa đất có nhà ở (m2)

1

Các phường

50

50

2

Các thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị (phát triển thành phường, thị trấn)

60

60

3

Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị

70

70

Kích thước của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích đảm bảo theo quy định và đảm bảo bề rộng mặt tiền giáp với chỉ giới xây dựng và chiều sâu của thửa đất như sau:

STT

Khu vực

Thửa đất

Bề rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất

1

Khu vực các phường, thị trấn và các xã hoặc khu vực thuộc xã được quy hoạch xây dựng đô thị

Tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 20m

≥ 5m

Tiếp giáp đường có lộ giới < 20m

≥ 4m

Tiếp giáp 02 mặt đường trở lên, trong đó vừa tiếp giáp với đường có lộ giới ≥ 20m, vừa tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m

≥ 5m

2

Khu vực các xã nông thôn

Tiếp giáp đường không phân chia lộ giới

≥ 5m

Đất nông nghiệp trong khu định cư

Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, phải có kích thước bề rộng mặt tiền tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu của thửa đất ≥ 5m và diện tích thửa đất phải đảm bảo như sau:

  • Đối với khu vực đô thị: Các phường, thị trấn, các xã thuộc đô thị ≥ 80m2.
  • Đối với khu vực nông thôn: Các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố ≥ 100m2

Việc tách thửa đối với thửa đất có diện tích đất nhỏ hơn tổng hai loại đất được quy định thì được tách thửa xác định đảm bảo diện tích, điều kiện tách thửa theo mục đích đất ở.

Hình ảnh của tỉnh Phú Yên (Nguồn: luattoanquoc.com)

Diện tích đất tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp.

Đối với đất nông nghiệp trước đây được cân đối theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ “về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp” cho hộ gia đình sử dụng đất, nay người sử dụng đất trong hộ gia đình có nhu cầu tách thửa để phân chia diện tích được cân đối theo nhân khẩu để thực hiện quyền sử dụng đất thì UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào hạn mức giao đất theo nhân khẩu ở từng địa phương để xác định diện tích tối thiểu cho phép tách thửa”.

Đối với đất nông nghiệp (mà người sử dụng đất trong hộ gia đình không có nhu cầu tách thửa): Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích lớn hơn hoặc bằng mức quy định dưới đây:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

1

Đất trồng lúa

1.000

2

Đất trồng cây hàng năm khác

500

3

Đất trồng cây lâu năm

2.000

4

Đất làm muối

500

5

Đất rừng sản xuất

5.000

6

Đất nuôi trồng thủy sản

2.000

———————————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.