Diện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Diện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Dựa vào quyết định số 62/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum ngày 18/11/2014 “Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở” và quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về: “Bãi bỏ điểm C khoản 2 điều 1 quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh” , trong đó có quy định về diện tích Đất Ở tách thửa tối thiểu, Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Hình ảnh tỉnh Kon TumHình ảnh tỉnh Kon Tum (Nguồn: datxanhnhatrang.com.vn)

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bà tỉnh Kon Tum

– Đối với những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, thì diện tích, kích thước của thửa đất mới được tách phải theo đúng diện tích, kích thước mà quy hoạch đã xác định.

– Đối với nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất hoặc có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa quy định cụ thể diện tích, kích thước thửa đất thì diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:

Đối với đất ở tại đô thị:

Diện tích tối thiểu được tách thửa chiều rộng tối thiểu Chiều dài tối thiểu

Trường hợp lô đất được tách thửa không tiếp giáp với trục đường

40m2 4,0m 4,0m
Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới từ 20m trở lên 45m2 5,0m 6,5m
Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới nhỏ hơn 20m 40m2  4,0m 5,5m

Đối với đất ở tại nông thôn: Lô đất được tách thửa phải có diện tích tối thiểu là 72m2, chiều rộng tối thiểu 4,5m, chiều dài tối thiểu 16m.

– Trường hợp diện tích đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch đất ở, thì việc tách thửa được thực hiện theo quy định trên

– Quy định trên không áp dụng trong các trường hợp sau:

Tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này đồng thời với việc xin hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu để tách thửa.

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày các văn bản quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành.

————————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.