Diện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Diện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 10/12/2015 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 54/2015/QĐ-UBND về: “Ban hành quy định về hạn mức giao đất xây dựng nhà ở; Hạn mức công nhân diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” . Trong đó có quy định về diện tích  ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Hình ảnh tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn: wikipedia)

-Quy định chung: Khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất đối với đất ở thì diện tích tối thiểu sau khi thửa đất được tách không được nhỏ hơn quy định sau:

Kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3m tại vị trí trùng với chỉ giới xây dựng và chiều sâu thửa đất so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.

Diện tích tách thửa tối thiểu  tại các khu vực đô thị, huyện Lý Sơn, các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị thuộc huyện Bình Sơn; Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú thuộc thành phố Quảng Ngãi; Đức Lợi thuộc huyện Mộ Đức; Phổ Thạnh, Phổ Quang thuộc huyện Đức Phổ; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 1A; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24 (đoạn từ xã Phổ An đến hết địa phận xã Phổ Phong) là 50m2.

Những khu vực còn lại có diện tích tách thửa tối thiểu là 100m2.

Một số quy định cụ thể:

Trường hợp sẽ không phải lập lại thủ tục tách thửa mà được công nhận theo hiện trạng sử dụng đất là khi thửa đất đó được nhận chuyển nhượng, tặng cho đã có xây dựng nhà ở trước ngày 4/5/2009 có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định chung nhưng tại thời điểm đó chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Trường hợp có thể thực hiện đồng thời việc tách và hợp thửa là khi người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định để hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định.

Trường hợp không được công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất là khi thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng từ ngày 4/5/2009 mà thửa đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa được quy định.

Đối với các dự án khu dân cư đã thực hiện theo quy hoạch thiết kế phân lô để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, chỉnh trang phát triển đô thị – nông thôn thì được thực hiện việc hợp thửa đất. Trường hợp tách thửa đất, khi thực hiện thủ tục phải có ý kiến thống nhất của cơ quan thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thiết kế phân lô mới được thực hiện.

Trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu quy định và người người sử dụng đất không cần lập thủ tục tách thửa khi: Nhà nước thu hồi đất đối với một phần thửa đất và phần diện tích còn lại sau khi thu hồi cơ quan thẩm quyền phải thực hiện chỉnh lý biến động hoặc cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích còn lại theo đúng quy định.

Trường hợp không thực hiện việc tách thửa khi thửa đất nằm trong quy hoạch mà đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan cấp thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

————————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.