Diện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Diện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quy định số 15/2019/QĐ-UBND về: “Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, trong đó có quy định về diện tích đất ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Tây NinhDiện tích ĐẤT Ở được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Nguồn: http://sonhuynhminh.vn)

Quy định diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất ở:

– Diện tích và kích thước tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa:

Tại các phường, thị trấn

Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m có  diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 45 m2, Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 05 m, kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m.

Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m có diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 36m2 , Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 0 m, kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 05m.

Tại các xã

Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 60m2. Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 04m, kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 04

Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 50 m2. Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 04m, kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 04

– Đối với đất ở nằm trong khu dân cư quy hoạch mới: Đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn được duyệt theo quy định.

– Tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng đất là đất ở để xây dựng nhà ở:

Thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500 m2

Trường hợp các thửa đất sau khi tách thửa tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng được thể hiện trên bản đồ địa chính thì được tách thửa theo quy định trên

Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất thực hiện theo quy định trên và bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện) theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý.

Thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến 2.000 m2

Trước khi thực hiện tách thửa đất người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất thực hiện theo quy định trên. Điều này và bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện) theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2

Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

– Các khu vực dân cư hình thành mới đã ổn định, đã tách thửa phân lô theo quy hoạch thuộc các dự án xây dựng khu dân cư, đô thị mới thì không được phép tiếp tục tách thửa đất.

– Đối với khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đất ở và đất nông nghiệp mà đất nông nghiệp này nằm trong quy hoạch hành lang công trình công cộng, Nhà nước chưa ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch nếu người sử dụng đất thực hiện tách thửa đối với đất ở thì phải thực hiện đúng theo quy định của Quyết định này, đối với phần đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch hành lang công trình công cộng thì không bị điều chỉnh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/5/2019

—————————————————————

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.