Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu tại tỉnh Bình Phước

Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu tại tỉnh Bình Phước

UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 1/12/2014 về: “Ban hành quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi nhà nước giao đất, công nhận quyền sở hữu đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

 Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu tại tỉnh Bình Phước

Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu tại tỉnh Bình Phước (Nguồn: bmktcn.com)

Hạn mức tách thửa đất ở tại các phường thuộc các thị xã: Phước Long, Bình Long, Đồng Xoài và các thị trấn thuộc các huyện, diện tích tách thửa tối thiểu quy định như sau:

– Việc tách thửa phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt khi thửa đất tại các khu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kích thước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng.

– Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m, diện tích tách thửa tối thiểu là 45mkhông tính phần diện tích hạn chế sử dụng và cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 05m.

– Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36m2 không tính phần diện tích hạn chế sử dụng (hành lang bảo vệ công trình: giao thông, đường điện, sông, suối) và cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 04m.

Hạn mức tách thửa đất ở tại các xã thuộc các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 100mkhông tính phần diện tích hạn chế sử dụng (hành lang bảo vệ công trình: giao thông, đường điện, sông, suối) và cạnh nhỏ nhất của thửa đấttối thiểu là 05m.

Thửa đất tách ra đối với hai trường hợp trên phải có ích nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng.

Trường hợp tách thửa đất bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ tính hạn mức của đất ở.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/12/2014

————————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.