Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, ngày 12/11/2014 về: “Ban hành quy định hạn mức tối thiểu tách thửa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích  ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hậu GiangDiện tích  ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Nguồn: dangcongsan.vn)

Hạn mức tách thửa tối thiểu đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

– Thửa đất ở trong các khu đất ở được quy hoạch mới khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới (hoặc chỉ giới đường đỏ) lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 45m2, bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m và chiều sâu bằng hoặc lớn hơn 5m.

– Đối với những thửa đất ở không thuộc quy định trên, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 36m2, bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m và chiều sâu bằng hoặc lớn hơn 4m.

Các trường hợp không được tách thửa

– Diện tích đất xin tách thửa khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

– Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/11/2014.

————————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.