Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Diện tích ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 17/6/2015 “Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích  ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kiên GiangDiện tích  ĐẤT Ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  (Nguồn: tuoitrethudo.com.vn)

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng tối thiểu là 45 m2, cùng với đó là bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m, chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.

Thửa đất ở không thuộc quy định trên, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có đầy đủ các yêu cầu sau diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng (nếu có) tối thiểu là 36 m2, bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m và chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 27/6/2015.

————————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.