Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Bạc Liêu

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày 1/11/2018 UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh bạc liêu về: “Ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Hình ảnh tỉnh Bạc LiêuHình ảnh tỉnh Bạc Liêu (Nguồn: baoxaydung.com.vn)

Quy định diện tích đất ở được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa

Đối với khu vực phường, thị trấn:

 

Đối với Khu vực xã: Diện tích tối thiểu tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 60 m, với chiều sâu và bề rộng thửa đất được tính từ chỉ giới xây dựng hoặc hành lang lộ giới bằng hoặc lớn hơn 04 m.

Diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên không tính diện tích đất hành lang bảo vệ an toàn công trình.

Quy định diện tích đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa thì diện tích tối thiểu được tách thửa theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc theo dự án đầu tư hoặc nhu cầu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng không nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa đất theo quy định trên.

Quy định diện tích đất nông nghiệp được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa

Đất trồng cây lâu năm và trồng cây hàng năm khác: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 150 m2, bề rộng bằng hoặc lớn hơn 06 m

Đất trồng lúa, làm muối, nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn 250 m2, bề rộng bằng hoặc lớn hơn 07 m.

Quy định trên có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2018

———————————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.