Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Đăk Lăk

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Đăk Lăk

UBND tỉnh Đăk Lăc đã ban hình quyết định về: ‘”Hạn mức giao đất ở, hạn mức gioa đất trống đồi trọc, đất có mặt nước thuộc nhó đất chưa sư dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi tròng thủy sản, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Đăk Lăk

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Đăk Lăk (Nguồn: baodauthau.vn)

Điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

– Đối với các phường, thị trấn:

rường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

– Đối với các xã: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.

Điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đối với đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa  500m2.

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì hạn mức các thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m đối với các phường, thị trấn; bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m đối với các xã.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 27/10/2014

——————————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.