Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Gia Lai

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Gia Lai

Dựa vào quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 26/6/2015 về: “Ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tình Gia Lai” và quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai ngày 20/3/2018 về sửa đổi và bổ sung quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015, trong đó có quy định về diện tích đất tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Gia LaiDiện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Gia Lai (baodauthau.vn)

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở:

Đối với phường, thị trấn: Đối với đường có chỉ giới ≥ 20m thì diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 45m2 và chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 3m; Đối với các đường còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 36m2 và chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 3m.

Đối với các xã: Diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 50m2 và chiều rộng và chiều dài không nhỏ hơn 4m.

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với nhóm đất phi nông nghiệp không phải đất ở:

Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

Đối với khu vực mà theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được áp dụng theo diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với khu vực không thuộc quy định tại điểm a, b khoản này thì việc tách thửa được căn cứ vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho từng trường hợp cụ thể.

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với nhóm đất nông nghiệp:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất tại các phường, thị trấn không nhỏ hơn 300 m2;

 Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất tại các xã không nhỏ hơn 500m2.

– Đối với trường hợp thửa đất có nhiều loại đất khác nhau, chỉ áp dụng diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một loại đất đủ điều kiện tách thửa;

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định tại Điều này không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng.

——————————————————————

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.