Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Sóc Trăng

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại tỉnh Sóc Trăng

Dựa vào quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 và quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 18/1/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng, trong đó có quy định về diện tích đất tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Hình ảnh tỉnh Sóc TrăngHình ảnh tỉnh Sóc Trăng (Nguồn: baoxaydung.com.vn)

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở và đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 40 m2 (đã trừ diện tích trong hành lang bảo vệ công trình công cộng) và việc tách thửa đất để đầu tư xây dựng nhà ở hoặc đầu tư xây dựng công trình trên phần đất thương mại, dịch vụ được tách thửa phải phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Diện tích tách thửa tối thiểu đối vớ đối với đất nông nghiệp là đất trồng lúa là 1.000 m2, với đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm, đất làm muối, đất nông nghiệp khác là 500 m2.

Đối với diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo từng loại đất như quy định trên, các trường hợp sau đây được công nhận và cấp Giấy chứng nhận:

– Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách.

– Thửa đất đã tách thửa trước ngày 09/5/2008 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành Quy định hạn mức giao đất ở lần đầu; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất; hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn, ao gắn liền đất ở trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng).

– ổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Nhận thừa kế quyền sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật.

———————————————————————————

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.