Diện tích được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Long An

Diện tích được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày 30/11/2018 UBND tỉnh Long An đã ban hành nghị quyết 66/2018/QĐUBND “Về việc quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Long AnDiện tích được tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Long An (Nguồn: nld.com.vn)

Diện tích đất ở tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối với đất ở đô thị

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m2, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m và chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ gii nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m và chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn cũng phải đảm bảo diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 mvới bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m và chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

Đối với đất ở nông thôn

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m và chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo các yêu cầu về diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m, chiều sâu của lô đất xây dựnư nhà ở tối thiểu là 15 m.

– Đối với lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa có quy định lộ giới thì sau khi tách thửa, diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại cũng phải đảm bảo yêu cầu về diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m và chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 20 m.

Điều kiện cụ thể tách thửa đối với đất ở trên địa bà tỉnh Long An

Thửa đất có diện tích nhỏ hơn 2.000 m2

– Trường hợp các thửa đất sau khi tách thửa tiếp giáp với hiện trạng hạ tầng giao thông công cộng, đồng thời đảm bảo các yếu tố hạ tầng khác (điện, cấp thoát nước) thì được tách thửa.

– Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện hữu, không đảm bảo các yếu tố hạ tầng khác (điện, cấp thoát nước) thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp không gian kiến trúc với khu vực xung quanh và phải nằm trong quy hoạch điểm dân cư tập trung trong quy hoạch nông thôn mới hoặc thuộc đất ở theo quy hoạch đô thị chung của phường, thị trấn, thị xã và thành phố. Trường hợp ngoài điểm dân cư tập trung hoặc không thuộc điểm quy hoạch dân cư tập trung của phường, thị trấn, thị xã và thành phố phải được UBND cấp huyện xem xét, chp thuận theo nhu cầu và đối với từng trường hợp cụ thể.

– Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất, các điều kiện về hạ tầng thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của quy định này và bản vẽ tổng mặt bằng được phê duyệt. Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước) theo bản vẽ tổng mặt bằng do UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) quản lý.

Thửa đất có diện tích từ 2.000 m2 trở lên, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực ngày 10/12/2018

———————————————————

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.