Diện tích tách thửa tối thiểu đất ở tại tỉnh Hải Dương mới nhất.

Diện tích tách thửa tối thiểu đất ở tại tỉnh Hải Dương mới nhất.

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương ra quyết định số: 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

 

 Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại Hải Dương

Diện tích tách thửa tối thiểu đất ở tại tỉnh Hải Dương mới nhất. (Ảnh nguồn luattoanquoc)

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị và khu vực nông thôn (theo Điều 10).

1. Đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị:

  • Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa: 30m2 (ba mươi mét vuông)
  • Kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu: 3m (ba mét)
  • Chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu: 5m (năm mét).

2. Đối với thửa đất ở thuộc khu vực nông thôn:

  • Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa: 60m2 (sáu mươi mét vuông)
  • Kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu: 4m (bốn mét)
  • Chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu: 5m (năm mét).

3. Trường hợp cạnh tiếp giáp mặt đường chính có kích thước từ 1,5m đến dưới 3,0m, đồng thời diện tích thửa đất sau tách thửa đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được phép tách thửa nhưng phần diện tích có cạnh tiếp giáp mặt đường chính và chiều sâu vào phía trong của thửa đất phải sử dụng làm đường đi, người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở.

Những khu vực không được thực hiện tách thửa đất ở (theo điều 11)

Khu đô thị mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật.

Khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, gồm:

  • Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;
  • Khu dân cư, điểm dân cư tại nông thôn;
  • Khu dân cư tái định cư.

Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng được điều chỉnh theo quy định của pháp luật thì việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.