Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 11/1/2018 UBND tỉnh Hậu Giang đã bạn hành quyết định số  01/2018/QĐ-UBND về: “Ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu GiangDiện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang (Nguồn: dangcongsan.vn)

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp:

– Đất nông nghiệp tại khu vực đô thị: Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản là 300m2. Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác là 200m2.

– Đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn Khu vực nông thôn: Diện tích đất tách thửa tối thiểu đối với đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản là 500m2. Đối với đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác thì diện tích đất tách thửa tối thiểu là 300m2.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định như sau:

– Tại khu vực đô thị: 45m2 (bề rộng và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 4m).

– Tại khu vực nông thôn: 60m2 (bề rộng và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 5m).

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà quy định về chuyên ngành đã quy định cụ thể diện tích tối thiểu để thực hiện dự án thì áp dụng theo quy định của chuyên ngành.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt: 

– Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp tại các vị trí được xác định là đất ở theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt thì các thửa đất được hình thành mới và thửa đất còn lại sau khi tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm tách thửa.

– Trường hợp tách thửa đất để tặng cho quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nhưng thửa đất được hình thành mới hoặc thửa đất còn lại sau khi tách không đảm bảo diện tích tối thiểu theo Quy định này thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể nhưng đảm bảo không được thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm tách thửa.

– Trường hợp tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thửa đất được hình thành mới hoặc thửa đất còn lại sau khi tách không đảm bảo diện tích tối thiểu theo Quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo xác nhận và chịu trách nhiệm về việc xác định hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng đảm bảo không được thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm tách thửa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 21/1/2018.

——————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.