Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 9/6/2017 về: “Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Kiên GiangDiện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang (Nguồn: tuoitrethudo.com.vn)

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đối với khu vực nông thôn (xã):

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác) nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 3.000m2.

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa như sau:

     + Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 1.000m2.

     + Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2

     + Đất rừng sản xuất diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 3.000m2.

Đối với khu vực đô thị :

– Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất trồng cây lâu năm diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2.

– Đối với đất rừng sản xuất diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 2.500m2.

Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong các khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất ở mà việc tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để hình thành thửa đất ở gn lin với thửa đất nông nghiệp còn lại hoặc hình thành các thửa đất ở thì điều kiện, diện tích đất nông nghiệp được phép tách thửa được áp dụng theo điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh kiên giang

– Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt nhưng không được thấp hơn điều kiện, diện tích ti thiểu được phép tách thửa đối với đất ở.

– Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được áp dụng theo điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở.

Quy định trên có hiệu lức từ ngày 19/6/2017

————————————————————-

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.