Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 22/11/2018 UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành nghị quyết số 22/2018/QĐ-UBND về: “Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang (Nguồn: plo.vn)

Diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp (không phải đất ở) tối thiểu được phép tách thửa:

Diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp mớđược hình thành và thửa đất nông nghiệp còn lại như sau:

– Tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho là100 m2

– Tại các khu dân cư; mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị; các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho (trừ các thửa đất tại vị trí 1) là150 m2.

– Tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện là 300 m2.

– Ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định trên các thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa (thửa đất nông nghiệp mới được hình thành và thửa đất nông nghiệp còn lại) phải có chiều ngang mặt tiền từ 4 mét (bốn mét) trở lên (đối với thửa đất giáp đường giao thông).

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được thực hiện như sau:

– Đối với tổ chức: Việc tách thửa đất được căn cứ cụ thể vào dự án, phương án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đối với hộ gia đình, cá nhân: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa đất; việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai về thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Một số quy định cụ thể về tách thửa

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp tách ra để hợp với thửa đất nông nghiệp lin kề thì thửa đất nông nghiệp tách ra đó được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích ti thiu được tách thửa theo quy định trên, nhưng diện tích thửa đất còn lại không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định (trừ trường hợp thửa đất còn lại cũng được hợp với một thửa đất khác).

– Trường hợp người sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu tách một phần diện tích đất để chuyển nhượng cho người khác sử dụng vào mục đích đất ở bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và thỏa điều kiện chiều ngang mặt tiền theo quy định tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

– Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện việc nộp đầy đủ hồ sơ của hai thủ tục (thủ tục nhận chuyển nhượng và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Sau khi có kết quả giải quyết của thủ tục nhận chuyển nhượng quyn sử dụng đất thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo, hướng dẫn cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất biết và có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

– Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để chuyn mục đích sang đất ở (đối với thửa đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng có mục đích đất ở) thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được tính theo quy định diện tích tối thiểu của đất ở.

Quyết định trên có hiệu lực ngày 1/12/2018.

———————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.