Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở tại Lai Châu mới nhất

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở tại Lai Châu mới nhất

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lai Châu ra quyết định Số:23/2018/QĐ-UBND bổ sung, thay đổi một số quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất tối thiểu tách thửa tại Lai ChâuDiện tích đất tối thiểu tách thửa tại Lai Châu

Đối với đất ở tại đô thị thì các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo:

  • Diện tích tối thiểu là 80 m2
  • Kích thước chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 04 mét (4m);

Đối với đất ở tại nông thôn thì các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo:

  • Diện tích tối thiểu là 120 m2
  • Kích thước chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 05 mét (5m);

Trường hợp thửa đất xin tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng đồng thời hợp với thửa đất khác để hình thành thửa đất mới mà đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định thì được phép tách thửa.

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.