Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới nhất

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới nhất

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai ra quyết định Số:02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai ban hành kèm theo quyết định số:108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mớiDiện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới  (Ảnh tham khảo nguồn Internet)

Đối với phường, thị trấn 

– Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 180,0 m2. 

– Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng đối với đất trồng cây lâu năm là 360,0 m2. 

– Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng đối với đất lâm nghiệp quy hoạch rừng sản xuất là 1500,0 m2. 

Đối với các xã 

– Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 360,0 m2. 

– Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng đối với đất trồng cây lâu năm là 720,0 m2. 

– Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng đối với đất lâm nghiệp quy hoạch rừng sản xuất là 3000,0 m2. 

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở 

– Việc tách thửa đất nông nghiệp thành một thửa đất mới từ các thửa đất đang sử dụng để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp khác chỉ được thực hiện khi thửa đất xin tách thành thửa đất mới phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa đất nông nghiệp thành một thửa đất mới từ các thửa đất đang sử dụng để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp khác quy định cụ thể như sau: 

– Đối với đất nông nghiệp tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. 

Thửa đất sau khi được tách ra và thửa đất còn lại phải đủ điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước khi tách thửa. Trường hợp thửa đất còn lại không đủ điều kiện được phép tách thửa thì người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với cả thửa đất ban đầu (nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất). 

– Đối với đất nông nghiệp tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở. 

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở thực hiện theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức; phương án sử dụng đất đã được phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân.

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.