Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên mới nhất

Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định Số: 38/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp, phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái NguyênDiện tích tối thiểu được tách thửa tại Thái Nguyên

Đối với đất nông nghiệp:

Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m2/thửa;

Đối với đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2/thửa.

Đối với đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách được áp dụng theo hạn mức quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 8 của quy định này.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp hoặc thuộc quy hoạch sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

  • Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100 m2;
  • Chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m;
  • Chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phần diện tích đất còn lại và diện tích đất chuyển mục đích sau khi tách thửa được xác định theo từng loại đất của quy định này.”

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.