Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại Thái Nguyên mới nhất

Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định Số: 38/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ởDiện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

Đối với đất ở tại đô thị hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở:

 • Diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 40m2;
 • Chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 3m;
 • Chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất ở tại nông thôn hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở quy định cụ thể như sau:

– Đất ở tại các xã trung du:

 • Diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 60 m2;
 • Chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m;
 • Chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

– Đất ở tại xã miền núi, xã vùng cao:

 • Diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 70 m2;
 • Chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m;
 • Chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.
  ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.