Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Hà Giang mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Hà Giang mới nhất

Ngày 06 tháng 9 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang ra quyết định Số:14/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa tại Hà GiangDiện tích tối thiểu tách thửa tại Hà Giang

Các thửa đất ở được hình thành từ việc tự tách thửa của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

  • Diện tích tối thiểu sau khi trừ chỉ giới xây dựng là 36,0m2;
  • Cạnh tiếp giáp với trục đường giao thông chính tối thiểu là 3,0 mét;
  • Chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 mét.

Đối với đất khu dân cư khi chia tách thửa đất ở mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2 mét.

Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:

Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ.

Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.