Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Hà Nam mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Hà Nam mới nhất

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Nam ra quyết định Số: 36/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Hà NamDiện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Hà Nam

Theo quy định tại điều 6, quyết định số 36/2017/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

Đối với thửa đất ở của cá nhân, hộ gia đình:

Đối với phường, thị trấn:

  • Diện tích ≥ 40m2;
  • Chiều rộng ≥3,5m;
  • Chiều sâu ≥ 3,5m.

Đối với xã:

  • Diện tích ≥ 60m2;
  • Chiều rộng ≥ 4m;
  • Chiều sâu ≥ 4m.

Đối với thửa đất của cá nhân, hộ gia đình là đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa là 360 m2.

Trường hợp thửa đất nằm trong khu đất tái định cư, đất dịch vụ được phép tách thửa và phải đảm bảo các điều kiện như sau:

Đối với phường, thị trấn:

  • Diện tích ≥ 40m2;
  • Chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.

Đối với xã:

  • Diện tích ≥ 60m2;
  • Chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.

Đường giao thông được hình thành sau khi chia tách thửa đất

Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang ≤ 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách tối thiểu phải bằng bề rộng ngõ hiện trạng.

Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông mới hoặc nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang > 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách ≥ 3m.

Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu:

Theo quy định tại khoản 5 điều 6 quyết định 36/2017/QĐ-UBND, các trường hợp sau không áp dụng những quy định về diện tích tối thiểu :

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực.

Quyết định của cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp không được phép tách thửa:

Theo quy định tại khoản 6, điều 6 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND thửa đất thuộc các trường hợp sau thì không được phép chia tách thửa:

Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Một trong các thửa đất hình thành sau khi chia tách thửa đất không đảm bảo điều kiện về diện tích thối thiểu đã quy định trên

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.