Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Lạng Sơn mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Lạng Sơn mới nhất.

Ngày 09/12/2014, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc Quy định hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Lạng SơnDiện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Lạng Sơn ( Ảnh tham khảo luattoanquoc)

Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa:

Đối với đất ở tại đô thị, nông thôn thuộc các khu vực đầu mối giao thông của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đường giao thông chính ven đô thị là:

     Diện tích tối thiểu: 40m2.

     Kích thước các cạnh của mỗi thửa đất phải có chiều rộng và chiều dài lớn hơn hoặc bằng 3m.

Đối với đất ở tại nông thôn thuộc các xã trên địa bàn tỉnh:

     Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60 m2

     Kích thước các cạnh của thửa đất có chiều rộng và chiều dài lớn hơn hoặc bằng 5m.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất ở mà thửa đất sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định, nhưng được hợp thửa với thửa đất ở khác liền kề, thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa với điều kiện thửa đất mới được hình thành phải bảo đảm diện tích và kích thước các cạnh theo Quy định.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.