Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Lào Cai mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Lào Cai mới nhất

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai ra quyết định Số: 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo quyết định số:108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất tối thiểu tách thửa tại Lào CaiDiện tích đất tối thiểu tách thửa tại Lào Cai ( Ảnh nguồn tham khảo luattoanquoc)

Đối với khu vực đô thị

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 60,0 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường

 • Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 mét;
 • Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

– Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

 • Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 3,5 mét;
 • Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

Đối với khu vực nông thôn bao gồm trung tâm các xã (theo ranh giới quy hoạch được phê duyệt), các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến liên huyện, liên xã và những nơi đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 100,0 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường.

 • Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 5,0 mét;
 • Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 12,5 mét.

– Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

 • Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 5,0 mét;
 • Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 12,5 mét. c) Đối với các khu vực nông thôn khác còn lại:

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 150 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường.

 • Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 8,0 mét;
 • hiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

– Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

 • Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 8,0 mét;
 • Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

Lưu ý:

Trường hợp thửa đất ở sau khi được tách thửa có chiều sâu hoặc chiều dài không đảm bảo quy định về diện tích tách thửa nhưng diện tích tối thiểu và cạnh tiếp giáp với mặt đường hoặc chiều rộng thửa đất đủ các điều kiện quy định về diện tích tách thửa thì được phép tách thửa. 

Trường hợp tách thửa đất ở mà một trong những thửa đất hình thành sau khi tách thửa không tiếp giáp với mặt đường hoặc lối đi chung, thì người yêu cầu tách thửa phải dành một phần diện tích đất để làm đường vào thửa đất mới tách; bề rộng đường vào thửa đất mới tách phải có kích thước tối thiểu bằng 02 (hai) mét. 

Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất (thửa đất có mục đích kép) thì chỉ được phép tách thửa nếu thửa đất ở sau khi được tách ra và thửa đất ở còn lại có đủ điều kiện về diện tích tách thửa. Đối với diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở của thửa đất được tách ra và thửa đất còn lại không áp dụng điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp. 

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.