Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Ninh Bình mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Ninh Bình mới nhất

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Bình ra quyết định Số: 24/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở Ninh Bình. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại Ninh BìnhDiện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại Ninh Bình(Ảnh tham khảo Internet)

Thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

Đất ở tại các phường và thị trấn:

  • Diện tích không nhỏ hơn 36 m2
  • Bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3 m.

Đất ở tại các xã:

  • Diện tích không nhỏ hơn 45 m2
  • Bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4 m.

Đối với trường hợp tiến hành đồng thời tách thửa đất ở với hợp thửa đất ở khác thì thửa đất ở còn lại và thửa đất ở sau khi hợp thửa phải bảo đảm điều kiện quy định trên.

Quy định trên không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất ở, đất hiến tặng cho Nhà nước và đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.