Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Thái Bình mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Thái Bình mới nhất

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Bình ra quyết định Số: 08/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở; nông nghiệp và phi nông nghiệp tại Thái Bình. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa tại Thái Bình

Diện tích tối thiểu tách thửa tại Thái Bình (Ảnh nguồn tham khảo luattoanquoc)

Diện tích tách thửa đất ở tại Thái Bình

Đất ở tại đô thị:

  • Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30 m2;
  • kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 3m;

Đất ở tại nông thôn:

  • Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 4m.

Ngoài ra, các thửa đất được hình thành sau quá trình tách, hợp thửa phải có lối vào thửa đất.

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư: diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa bằng hạn mức đất giao quy định tại Khoản 1 Điều 5 bản Quy định này có kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 4m.

Đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư: chỉ cho phép thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì làm thủ tục tách thửa đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích tối thiểu được phép tách thửa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Diện tích tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Việc tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở phải căn cứ cụ thể vào từng dự án đầu tư, phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định cùng với việc quyết định chủ trương đầu tư.

Các trường hợp không áp dụng quy định về tách thửa đất

Hiến tặng cho Nhà nước một phần diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa;

Thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai;

Thực hiện bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân; quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực pháp luật;

Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng, chứng thực hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ trước ngày 06/5/2011 đối với thửa đất ở (hoặc trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với thửa đất nông nghiệp, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở) nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.