Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Yên Bái mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại tỉnh Yên Bái mới nhất.

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái ra quyết định Số:19/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

 Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại Yên BáiDiện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại Yên Bái

Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa như sau:

– Đối với thửa đất ở tại các phường và các thị trấn:

  • Diện tích không nhỏ hơn 40 m2
  • Kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 3,5 m;

– Đối với thửa đất ở tại các xã:

  • Diện tích không nhỏ hơn 60 m2
  • Kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 4,0 m.

Không áp dụng các quy định trên trong các trường hợp sau đây:

+ Thửa đất tách ra để hợp thửa với thửa đất khác liền kề mà diện tích, kích thước sau khi hợp thửa bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu và việc hợp thửa được thực hiện đồng thời với việc tách thửa theo quy định;

+ Tách thửa để hiến tặng đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và hiến tặng đất xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa mà không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Các thửa đất ở đang sử dụng có diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo các quy định trên được hình thành từ trước ngày 27/9/2014 (ngày Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành) nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:

+ Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.