Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất

Ngày 18 tháng 5 năm 2016, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định Số: 28/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Vĩnh Phúc. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa tại Vĩnh phúcDiện tích tối thiểu tách thửa tại Vĩnh phúc (Ảnh nguồn Internet)

Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh là ba mươi (30) mét vuông. 

Điều kiện chia, tách thửa đất ở:  Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau: 

  • Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ ba (03) mét trở lên và diện tích không nhỏ hơn ba mươi (30) mét vuông; 
  • Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định;
  • Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt; 
  • Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

Các trường hợp không được phép tách thửa đất ở: 

  • Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 
  • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.