Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái.

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái ra quyết định Số:19/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Yên BáiDiện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Yên Bái

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Diện tích tối thiểu của thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa như sau:

– Đối với các thửa đất tại các phường, thị trấn:

 • Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 80 m2.
 • Kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 4,0 m;

– Đối với các thửa đất tại các xã:

 • Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 100m2.
 • Kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 4,0 m.

– Các trường hợp không áp dụng quy định trên:

 • Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này mà đã sử dụng từ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định;
 • Thửa đất được tách theo các Quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp

– Đối với đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản như sau:

 • Các thửa đất tại các phường, thị trấn: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 100 m2;
 • Các thửa đất tại các xã: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 200 m2.

– Đối với đất trồng lúa như sau:

 • Các thửa đất tại các phường, thị trấn: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 150 m2;
 • Các thửa đất tại các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 100 m2;
 • Các thửa đất tại các xã còn lại: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 200 m2.

– Đối với đất rừng sản xuất như sau:

 • Các thửa đất tại các phường, thị trấn: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2;
 • Các thửa đất tại các xã: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 2.000 m2.

– Các trường hợp không áp dụng quy định trên::

 • Đối với thửa đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở;
 • Người sử dụng đất xin tách thửa đất nông nghiệp thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng việc tách thửa thực hiện đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa;
 • Các thửa đất nông nghiệp đang sử dụng có diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định trên mà đã sử dụng từ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định;
 • Thửa đất nông nghiệp được hình thành khi thực hiện chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất sang đất phi nông nghiệp;
 • Diện tích còn lại của thửa đất nông nghiệp sau khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp diện tích thửa đất còn lại sau khi có quyết định thu hồi đất  nhỏ hơn 100 m2 mà người sử dụng đất có đề nghị thu hồi đất thì được cơ quan Nhà nước thu hồi.

 

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.