Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Hòa Bình mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Hòa Bình mới nhất

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định Số: 26/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Hòa Bình mới nhấtDiện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Hòa Bình mới nhất (Ảnh tham khảo nguồn mysecondhome.vn)

Điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khu vực nông thôn, bao gồm các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là giấy chứng nhận):

  • Diện tích thửa đất ≥ 40 m2;
  • Bề rộng thửa đất ≥ 4 m;
  • Chiều sâu thửa đất ≥ 4 m.

Kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khu vực đô thị bao gồm các phường thuộc thành phố và các thị trấn thuộc các huyện. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận:

  • Diện tích thửa đất ≥ 36 m2;
  • Bề rộng thửa đất ≥ 3 m;
  • Chiều sâu thửa đất ≥ 3 m.

Các trường hợp quy định bổ sung về diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở

Đối với trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích và kích thước nhỏ hơn so với điều kiện tách thửa nêu trên do hình thành từ trước ngày 20/6/2013 (ngày Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có hiệu lực), nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định; việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật và được cấp phép xây dựng theo quy định.

Trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (đối với trường hợp có hộ khẩu thường trú tại địa phương và chưa có chỗ ở khác) thì diện tích tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu sẽ đáp ứng theo các điều kiện trên .

Đối với thửa đất không đủ diện tích để tách thửa thì được phép nhận chuyển nhượng một phần diện tích đất liền kề để làm thủ tục tách thửa theo quy định.

Các trường hợp tách thửa để hiến tặng đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và hiến tặng đất xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa mà không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không cần đáp ứng các điều kiện về diện tích tối thiểu

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.