Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Sơn La mơi nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Sơn La mơi nhất

Ngày 03 tháng 01 năm 2017, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sơn La ra quyết định Số:23/2018/QĐ-UBND bổ sung, thay đổi quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Sơn La. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại Sơn LaDiện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại Sơn La

Điều kiện trước hết là việc tách thửa đối với diện tích đất ở tại địa bàn tỉnh phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết khu dân cư đã được duyệt.

Khu vực đô thị (phường, thị trấn):

Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa phải từ 35 m2 trở lên.

Cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 3,5 m;

Cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.

Khu vực nông thôn:

Một là, khu vực thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị (trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới phường, thị trấn), thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng từ 13 m trở lên:

  • Diện tích tối thiểu để bố trí thửa đất ở phải từ 50 m2 trở lên,
  • Cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 4 m;
  • Cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.

Các khu vực còn lại:

  • Diện tích tối thiểu để bố trí lô đất ở phải từ 60 m2 trở lên,
  • Cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 5 m,
  • Cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 6 m.

Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất. Nếu thửa đất được thừa kế, khi phân chia tài sản cho những người thừa kế mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định thì không làm thủ tục chia tách thửa đất mà chỉ cấp đổi lại Giấy chứng nhận cho một người được đứng tên thừa kế theo thỏa thuận của những người thừa kế để đảm bảo diện tích thửa đất cấp lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.