Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Bắc Giang

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Bắc Giang

Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định Số: 745/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang (Ảnh nguồn luattoanquoc)

Hộ gia đình, cá nhân tại Bắc Giang được nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được công nhận quyền sử dụng đất ở có nhu cầu tách thửa thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa được quy định theo điều 7 Quyết định 745/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Đối với đất ở đô thị, đất ở nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị

Đất ở đô thị, đất ở nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị thực hiện tách thửa theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Trường hợp không có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất sau khi tách thửa phải có:

  • Diện tích đất ở tối thiểu từ 24 m2 trở lên
  • Kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 3m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 5,5 m trở lên;
  • Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

Đối với đất ở nông thôn và các trường hợp khác

Diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có:

  • Diện tích đất tối thiểu từ 48 m2 trở lên.
  • Kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 04 m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 08 m trở lên.
  • Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

Đối với đất thực hiện tách thửa để hợp với thửa đất liền kề

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để hợp với thửa đất liền kề thì thửa đất còn lại sau khi tách thửa và thửa đất mới được hình thành sau khi hợp thửa phải có diện tích tối thiểu, kích thước mặt tiền, chiều sâu, lối vào cho thửa đất phía sau bảo đảm theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 7 Quyết định 745/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa tại Bắc Giang đối với đất nông nghiệp

Quyết định 745/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang không ban hành quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đối với đất nông nghiệp. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ theo tình hình thực tế từng địa phương và nhu cầu tách thửa của người sử dụng đất mà quyết định về việc xin tách thửa của người sử dụng đất.

Như vậy, diên tích tối thiểu để tách thửa đổi với đất ở tại Bắc Giang phụ thuộc vào từng loại đất như đã nêu trên.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.