Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Cao Bằng mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Cao Bằng mới nhất

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cao Bằng ra quyết định Số:44/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích được phép tách thửa đối với đất ở tại Cao BằngDiện tích được phép tách thửa đối với đất ở tại Cao Bằng (Ảnh tham khảo nguồn fantasea.vn)

Đối với đất ở tại đô thị:

Thửa đất sau khi tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

  • Diện tích thửa đất phải tối thiểu 36 m2
  • Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 3,5 m

Đối với đất ở tại nông thôn:

Thửa đất sau khi được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

  • Diện tích thửa đất phải tối thiểu 60 m2
  • Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 4,0 m

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở xin tách thửa đất ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định và xin hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích phù hợp với quy định thì được phép tách thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích và kích thước nhỏ hơn mức quy định. Do tách thửa từ trước ngày 15 tháng 02 năm 2008 (Quyết định số 252/2008/QĐ-UBNDngày 15 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hiệu lực thi hành), nếu đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.