Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Hưng Yên mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Hưng Yên mới nhất

Ngày 21 tháng 11 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định Số: 18/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Hưng YênDiện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Hưng Yên ( Ảnh tham khảo nguồn luattoanquoc)

Quy định diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

Đối với các thửa đất ở tại đô thị:

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2 (ba mươi mét vuông);

  • Kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét);
  • Kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m (năm mét).

Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

– Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ:

  • Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốn mươi mét vuông);
  • Kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét);
  • Kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m (tám mét).

– Các vị trí đất còn lại:

  • Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông);
  • Kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét);
  • Kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m (mười mét).

Các trường hợp không được tách thửa tại Hưng Yên bao gồm (Khoản 2 điều 8 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND):

Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Một số trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hưng Yên (Khoản 4 điều 8 QĐ 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung tại điểm a khoản 2 điều 4 QĐ 04/2017/QĐ-UBND):

Thửa đất do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

Thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; văn bản công nhận kết quả hòa giải thành về đất đai.

………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.