Diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng ra quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn thành phố Hải PhòngDiện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn thành phố Hải Phòng ( Ảnh minh họa nguồn Internet)

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 143, khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 được quy định cụ thể như sau:

Các thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện sau:

Đối với khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện), phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch:

 • Diện tích thửa đất ≥ 30,0 m2.
 • Cạnh nhỏ nhất của thửa đất phải ≥ 3,0m

Đối với các khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện:

Diện tích tách thửa không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất của hạn mức giao đất ở sau đây:

 • Tại huyện Bạch Long Vỹ: 25m2/hộ;
 • Các xã trên địa bàn các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải : 50m2/hộ.

Đối với các trường hợp khi chia, tách thửa đất mà hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông sử dụng chung phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các quy định (tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 , quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND) nhưng có thể hợp với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện quy định (tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 , quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND) thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền, sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa mà không đảm bảo các điều kiện quy định (tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 , quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND) thì không được phép tách thửa.

Các trường hợp không được phép tách thửa:

 • Thửa đất nằm trong các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất gắn liền với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã bán theo quy định nhưng nằm trong danh mục các công trình phải bảo tồn, tôn tạo theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 • Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
 • Các thửa đất thuộc diện giao đất ở mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo quy hoạch thực hiện theo quy định (tại Điều 4, quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND).

Quy định (tại khoản 3 điều 5 , quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND) không áp dụng cho các trường hợp sau:

 • Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất.
 • Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định (tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, điều 5 , quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND, trừ các trường hợp nêu tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 , quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND); cơ quan Công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã không làm thủ tục công chứng, chứng thực việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định (tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 5 , quyết định Số: 1394/2015/QĐ-UBND, trừ các trường hợp nêu tại khoản 4, khoản 5).

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục Kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.