Hỗ Trợ Nhà Ở Cho Hộ Nghèo Dân Tộc Thiểu Số Giai Đoạn 2021-2025 

Hỗ trợ nhà ở cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề đang rất được quan tâm. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Thông tư này thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022. Hãy cùng Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản cập nhật những quy định ngay trong bài viết sau.

Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền – móng, khung – tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

2) Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

3) Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

>>>Xem thêm: Pháp luật về phát triển nhà ở công vụ

Hỗ trợ nhà ở

Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở

Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây

a) Hộ nghèo dân tộc thiểu số;

b) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;

c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;

d) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);

đ) Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

e) Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

Hỗ trợ nhà ở cho người dân

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở.

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;

b) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở – trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

>>>Bài viết tham khảo: Xử lý vi phạm quy định về phát triển nhà ở năm 2022

Định mức hỗ trợ nhà cho người dân

Định mức hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng được quy định cụ thể như sau:

a) Nhà xây mới 40 triệu đồng/hộ.

b) Sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ từ ngân sách trung ương.

Ngoài ra, sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền – móng cứng, khung – tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền – móng, khung – tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng. UBND các tỉnh (hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng) quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể (nếu có), báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

>>>Xem ngay: Quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

Hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ nhà ở cho người dân.

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ công trình nhà ở 

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình.

Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Trên đây là những thông tin về quy định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Hy vọng bài viết trên hữu ích với anh/Chị. Hãy tiếp tục theo dõi Viện T.R.I tại đây để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment