Quy định diện tích tách thửa đất ở tại Thừa Thiên Huế mới nhất

Quy định diện tích tách thửa đất ở tại Thừa Thiên Huế mới nhất

Ngày 30 tháng 06 năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 32/2014/QĐ-UBND do UBND. Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và một số quy định cụ thể về tách thửa, hợp thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế.  Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích tách thửa đất tại Thừa Thiên Huế (nguồn: luattoanquoc.com) 

1. Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là diện tích tối thiểu được phép tách thửa) được quy định như sau:

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

          1.1 Diện tích tối thiểu:

          – Các phường của thành phố Huế: 40 m2 ;

          – Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 60 m2;

          – Các xã đồng bằng: 70 m2 ;

          – Các xã trung du, miền núi: 100 m2 .

         1.2 Kích thước cạnh của thửa đất:

         – Kích thước cạnh mặt tiền: lớn hơn hoặc bằng 4 mét;

         – Kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền (theo hướng vuông góc): lớn hơn hoặc bằng 5 mét.

2. Một số quy định cụ thể về tách thửa các loại đất

  • Diện tích đất được phép tách thửa theo quy định trên không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng hoặc chỉ giới xây dựng.
  • Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở tách thành thửa đất độc lập để chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở thì thửa đất đó phải bảo đảm điều kiện quy định trên.
  • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất mới không đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa, đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì được phép tách thửa kết hợp với việc hợp thửa.
  • Việc tách thửa để phân chia tài sản thừa kế, ly hôn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, nếu không bảo đảm điều kiện được tách thửa theo quy định trên thì phải thỏa thuận phân chia giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất không bảo đảm điều kiện được tách thửa theo quy định trên.

Như vậy, diện tích tách thửa đất ở tại Thừa Thiên Huế được phân chia theo từng khu vực khác nhau mà thửa đất đó hiện hữu, có 4 vị trí địa lý khác nhau tương ứng với 4 mức diện tích tối thiểu tách thửa khác nhau dao động từ 40 đến 100m2. Ngoài ra, các thửa đất hình thành sau khi tách thửa còn phải đáp ứng điều kiện về kích thước các cạnh tối thiểu khi tách thửa đất theo quy định.

————————————————————–

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.