Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm những gì? Chuẩn bị nội dung kiến thức ôn tập là điều rất cần thiết để hoàn thành kỳ thi sát hạch xuất sắc. Đồng thời, quá trình ôn luyện cũng sẽ giúp mọi người có thêm kiến thức hành nghề hiệu quả.

Cấu trúc tổng quát đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới

Đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định Bộ Xây dựng gồm hai nội dung: kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn. Hình thức thi trắc nghiệm trong tổng thời gian 240 phút.

a. Phần kiến thức cơ sở, gồm có:
– Pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ bất động sản;
– Thị trường và các xu hướng bất động sản;
– Đầu tư bất động sản;
– Phòng chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
b. Phần kiến thức chuyên môn, gồm có:
– Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
– Quy trình và các kỹ năng môi giới bất động sản chuyên nghiệp;
– Giải quyết các tình huống trên thực tế.

Cẩm nang pháp luật kinh doanh bất động sản – Tài liệu ôn thi chứng chỉ

Đây là một trong những tài liệu được đề xuất trong quá trình ôn tập thi Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản. Cuốn “Cẩm nang pháp luật kinh doanh bất động sản” do chủ biên Nguyễn Đức Lập – Nguyễn Quang Tâm – Nguyễn Nam.

Sách là ấn phẩm do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bật động sản biên soạn nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của các Nhà môi giới và nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Bộ tài liệu hữu ích đối với mọi cá nhân, tổ chức có lĩnh vực hoạt động trong ngành hoặc liên quan đến ngành Bất động sản.

Tác gải biên soạn cuốn “Cẩm nang pháp luật kinh doanh Bất động sản” còn với mục tiêu cung cấp tài liệu phục vụ giảng dạy, ôn thi cấp ” chứ chủ hành nghề môi giời” và các chương trình đào tạo liên quan đến Bất động sản hiện nay của Quốc gia.

Với 8 chuyên đề thiết yến đối với Nhà môi giới, bộ tài liệu gồm có:

– Chuyên đề 1: Pháp luật kinh doanh bất động sản

– Chuyên đề 2: Pháp luật về đất đai liên quan đến giao dịch Bất động sản

– Chuyên đề 3: Pháp luật nhà ở liên quan đến giao dịch Bất động sản

– Chuyên đề 4: Quy định về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh Bất động sản

– Chuyên đề 5: Những quy định của bộ Luật Dân sự trong kinh doanh bất động sản

– Chuyên đề 6: Một số nội dung liên quan đến Công chứng hợp đồng, giao dịch Bất động sản

– Chuyên đề 7: Một số nội dung về chế độ tài sản của vợ chồng

– Chuyên đề 8: quy trình pháp luật về Thuế, Phí trong giao dịch bất động sản.

Người mới tham gia thị trường bất động sản hay hành nghề lâu năm đều cần có tài liệu “Cẩm nang pháp luật kinh doanh bất động sản”. Bộ tài liệu giúp mọi người nắm bắt, hiểu rõ pháp luật bất động sản cho kỳ thi sát hạch chứng chỉ và hành nghề.

Tổng hợp câu hỏi tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới

Ôn luyện trước kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản sẽ giúp mọi người làm quen với hình thức thi. Bộ câu hỏi ôn tập là một trong những tài liệu nâng cao kết quả thi cho mọi người. Với hình thức thi trắc nghiệm, người làm môi giới bất động cần học và ôn thi một khối lượng kiến thức rất rộng.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản đã liên tục tổ chức khoá học ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản dành cho mọi người. Lớp ôn thi giúp anh chị ôn luyện các kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành cho kì thi.

Đặc biệt, học viên hoàn thành khoá ôn thi sẽ được cấp tài khoản luyện đề trên website của Viện. Đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn của đội ngũ chăm sóc học viên của Viện, mọi người sẽ được tiếp cận bộ câu hỏi ôn tập chứng chỉ. Không chỉ học trực tiếp mà còn được ôn luyện thi, học viên tham gia khoá học chắn chắn có được nền tảng vững chắc cho kỳ thi.

>> Xem chi tiết: Khoá học ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là điều kiện hành nghề đúng theo quy định. Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản rất quan trọng để nhận chứng chỉ từ Bộ Xây dựng. Người môi giới bất động sản cần tham gia ôn thi để có được kết quả tốt nhất.