Thông tin thay đổi đơn giá đất đồi trên địa bàn Đà Nẵng năm 2019

Thông tin thay đổi đơn giá đất đồi trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2019

Bắt đầu từ ngày 01/6/2019, Đà nẵng thực hiện thay đổi đơn giá đất đồi với hai trường hợp cự ly vận chuyển  đến chân công trình trên và dưới 24Km

Đơn giá đất đồi trên địa bàn TP. Đà NẵngĐơn giá đất đồi trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Theo Công văn số 3335/UBND-SXD ngày 23/5/2019 từ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc bổ sung đơn giá Công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng, Sở Xây dựng đã Công bố đơn giá đất đồi trên địa bàn TP- Đà Nẵng . Các anh (chị) là nhà môi giới, nhà đầu tư nên nắm các thông tin sau: 

Đơn giá đất đồi trên địa bàn TP. Đà Nẵng được áp dụng từ ngày 01/6/2019, đối với từng trường hợp cụ thể:

– Trường hợp cự ly vận chuyển đến chân công trình nhỏ hơn hoặc bằng 24 km: Đơn giá đất tại mỏ là 31.600 đồng/ m3 và đơn giá vận chuyển 1 m3 đến chân công trình tại thành phố Đà Nẵng là 3.200 đồng/1km/m3. Đơn giá đã bao gồm các khoản phí, thuế theo quy định.

– Trường hợp cự ly vận chuyển đến chân công trình lớn hơn 24 km: Đơn giá đất đối tính theo đơn giá đến chân công trình tại TP> Đà Nẵng là 110.000 đồng/m3 đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí theo quy định.

Bắt đầu từ quý II năm 2019 đơn giá đất đồi trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ niêm yết và Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hàng quý so với Sở Xây dựng ban hành.

(Nguồn: https://sxd.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?articleId=587615&fbclid=IwAR0sKWtP3wrFo2QN3wCFUeNrpXi8aUsb9gZ1CUg_VDfMPGtEOFSSorUPYIQ)

—————————————————————————

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.