Vai Trò Của Thị Trường Bất Động Sản 2022

Thị trường bất động sản đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế quốc dân. Nó tác động vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Hơn nữa, là sự ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của con người. Vậy, vai trò của thị trường bất động sản thể hiện cụ thể như thế nào? Mời quý anh/chị và bạn đọc cùng Viện T.R.I tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Thị trường bất động sản góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển

Thị trường bđs là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản, là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu bất động sản, là cầu nối giữa khâu sản xuất và tiêu dùng hàng hoá bất động sản. 

Thị trường bất động sản là nơi thực hiện sự chuyển hóa vốn từ hình thái hiện vật sang giá trị (đối với nguồn kinh doanh bất động sản) và từ hình thái giá trị sang hiện vật (đối với người tiêu dùng bất động sản). 

– Khi thị trường bđs không được thông suốt, ngưng trệ, sự chuyển hóa gặp khó khăn sẽ làm cho vốn luân chuyển chậm, ảnh hưởng lớn đến quá trình tái sản xuất trong những chu kỳ sản xuất tiếp theo. 

– Khi thị trường bất động sản phát triển, tốc độ luân chuyển vốn nhanh sẽ tạo điều kiện tốt cho người sản xuất kinh doanh bất động sản đẩy mạnh sản xuất, đồng thời, người tiêu dùng bất động sản cho sản xuất cũng nhờ đó mà đẩy mạnh sản xuất của mình. 

Thị trường bất động sản được xem như động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn, hơn thế nữa, sự phát triển của thị trường bất động sản còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của các thị trường cung cấp nhân công và nguyên vật liệu đầu vào cho thị trường bđs như thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động, thị trường vận tải các hàng hóa nguyên vật liệu xây dựng. 

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường “đầu vào” cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh trong xã hội. Trên thị trường bất động sản, những yếu tố quan trọng hàng đầu của quá trình sản xuất kinh doanh là đất đai và các công trình trên đất sẽ được phân bổ và sử dụng có hiệu quả hơn, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

thị trường bđs

Thị trường bất động sản góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Thị trường bất động sản phát triển góp phần huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển

– Trước hết, khi thị trường bất động sản phát triển, các ngành kinh tế khác cũng được thúc đẩy phát triển theo. Sự phát triển của thị trường bất động sản làm tăng tài sản cố định trong xã hội và đó chính là một nguồn vốn đầu tư phát triển quan trọng của quốc gia. 

– Thứ hai, khi thị trường bất động sản phát triển, tốc độ của chu chuyển vốn nhanh hơn, đó chính là một cách để bổ sung thêm vốn cho hoạt động đầu tư phát triển. 

– Thứ ba, bất động sản có đặc tính là một loại hàng hóa có thể bổ sung, tạo vốn mới quay lại quá trình sản xuất kinh doanh nên các giao dịch thế chấp, góp vốn bằng giá trị bất động sản là những giao dịch làm tăng thêm vốn cho đầu tư. 

Thống kê cho thấy ở các nước phát triển, lượng tiền giao dịch thông qua thế chấp và tái thế chấp bất động sản chiếm tỷ trọng chính trong tổng lượng vốn giao dịch. Giá trị bất động sản qua thế chấp ngân hàng lại quay trở lại thành lượng vốn cho đầu tư mà bất động sản vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng của mình.

>>>Xem thêm: Các yếu tố có ảnh hưởng đến giá trị bất động sản.

Thị trường bđs đóng góp vào tăng trưởng kinh tế

Các khoản chi cho nhà ở và bất động sản chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng chi cho toàn bộ đời sống con người. Ngoài khoản chi cho nhà ở và công trình bất động sản, còn có các khoản chi cho việc sản xuất và cung cấp dịch vụ phục vụ nhà ở và bất động sản như cấp nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xây dựng đường sá, công viên và các cơ sở hạ tầng cơ sở khác của khu dân cư và đây cũng là nguồn đóng góp không nhỏ và GDP cho đất nước.

Sự gia tăng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cũng góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực cung cấp dịch vụ bất động sản. Sự gia tăng việc làm và thu nhập từ lĩnh vực bất động sản sẽ có tác động lan tỏa đến nền kinh tế do mối liên thông của thị trường bất động sản với nhiều loại thị trường khác trong nền kinh tế. 

Phát triển và điều hành tốt thị trường bất động sản sẽ có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các biện pháp phát triển đất đai, tạo lập các công trình, nhà xưởng, vật kiến trúc… để từ đó tạo nên chuyển dịch đáng kể và quan trọng về cơ cấu trong các ngành, các vùng lãnh thổ và trên phạm vi cả nước.

thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Phát triển thị trường bất động sản góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước

Hoạt động của thị trường bđs phát triển làm tăng lượng hàng hóa và tăng số lượng các giao dịch trên thị trường và thông qua việc thu thuế và phí liên quan đến giao dịch bất động sản sẽ làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Thêm vào đó, thị trường bất động sản phát triển ngoài việc làm tăng số lượng các giao dịch mua – bán, thuê – cho thuê còn mở rộng phạm vi quan hệ giao dịch, làm tăng quan hệ giao dịch sẽ làm cho khối lượng giao dịch nhiều hơn do quá trình mua đi, bán lại, thuê đi, thuê lại… Cả hai hướng phát triển đó của thị trường bất động sản đều góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước thông qua thuế.

Phát triển thị trường bđs góp phần mở rộng các thị trường trong và ngoài nước

Thị trường chung của mỗi quốc gia là một thể thống nhất của các loại thị trường như thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường hàng hóa, thị trường bất động sản… Tuỳ từng quốc gia, từng nền kinh tế và các thị trường này phát triển với các cấp độ khác nhau. Do đó, sự phát triển của thị trường bđs có ảnh hưởng đến tất cả các loại thị trường đó và ảnh hưởng đến thị trường chung của quốc gia. 

Thị trường bất động sản hoạt động tốt là cơ sở huy động được nguồn tài chính lớn cho phát triển kinh tế. Ngược lại, việc điều tiết tốt thị trường tài chính, thị trường vốn của chính phủ làm cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn, hiệu quả hơn. 

Trong quá trình hội nhập quốc tế, thị trường trong nước gắn chặt với thị trường ngoài nước. Thị trường bất động sản phát triển góp phần đưa các hoạt động giao dịch kinh tế vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Từ đó, tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh bất động sản đầu tư ra nước ngoài cũng như cho các chủ thể kinh tế nước ngoài tham gia vào lĩnh vực bất động sản trong nước.

Đồng thời, cho phép họ đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư kinh doanh và thậm chí có thể cư trú, sinh sống tại đó. Thông qua đó mà mở rộng các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác, mở rộng quan hệ quốc tế và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước, các dân tộc.

thị trường bđs

Phát triển thị trường bất động sản góp phần mở rộng các thị trường trong và ngoài nước.

Phát triển thị trường bđs góp phần vào sự ổn định xã hội

Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường đất đai, luôn gắn liền với các chính sách về đất đai và chính sách nhà ở đối với đại bộ phận các tầng lớp dân cư lao động. Ở bất cứ quốc gia nào, thị trường bđs bất động sản cũng là thị trường quan trọng bởi lẽ giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân luôn là vấn đề nền tảng tạo ra sự ổn định xã hội. 

Thị trường bất động sản phát triển không lành mạnh (đặc biệt là thị trường đất đai và nhà ở), chính sách đất đai không phù hợp sẽ dẫn đến sự rối loạn của thị trường, gia tăng nạn đầu cơ, buôn bán, lũng đoạn giá cả làm cho giá cả lên xuống thất thường, gây ra tác động tiêu cực đến xã hội và làm cho xã hội thiếu ổn định. Điều đó sẽ tác động xấu đến niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, hạn chế sự phát triển bất động sản và do đó, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của con người và các hoạt động nói chung. 

Thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định sẽ góp phần điều hòa cung cầu, bình ổn giá cả bất động sản đặc biệt là vấn đề cung nhà ở cho các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp và những người lao động chân tay cho an cư để lập nghiệp và do đó góp phần làm ổn định xã hội hơn.

>>>Xem ngay: Mối quan hệ giữa cung và cầu trong thị trường bất động sản

Thị trường bđs góp phần nâng cao đời sống của nhân dân

Thị trường bất động sản phát triển buộc người sản xuất kinh doanh bất động sản phải không ngừng nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất và do đó, không chỉ góp phần đáp ứng cho sản xuất mà còn đáp ứng cho tiêu dùng của nhân dân thông qua các công trình phục vụ cho các hoạt động đáp ứng nhu cầu văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí, giao tiếp cộng đồng… Hơn nữa, nó còn góp phần thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về nơi ăn chốn ở, giao thông, thông tin liên lạc, sinh hoạt,…

Tăng trưởng kinh tế và tốc độ đô thị hoá cao sẽ gây ra sức ép về cầu bất động sản nói chung, nhà ở nói riêng trong xã hội. Thị trường bất động sản thông thoáng sẽ tạo động cơ phấn đấu và cơ hội có nhà ở cho đại bộ phận người lao động và nhân dân với giá cả phù hợp với thu nhập và khả năng thanh toán. Vì vậy, phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản nhà ở, đảm bảo cho giá nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân là một trong những vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với nền kinh tế và đặc biệt đối với thị trường bất động sản, góp phần tạo điều kiện ổn định và nâng cao mức sống người dân.

Thị trường bđs thúc đẩy đổi mới các chính sách

Một thị trường chỉ phát triển vững mạnh khi nó có một hành lang pháp lý hoàn thiện Hành lang này sẽ là căn cứ cho Nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô và kiểm soát các hoạt động của thị trường. Chỉ có thông qua các quan hệ, các giao dịch trên thị trường đất đai, thị trường bất động sản, ta mới thấy rõ được các bất cập của các chính sách, đặc biệt đối với đất đai để từ đó sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chúng. 

Quan hệ đất đai là quan hệ kinh tế, là quan hệ xã hội, được thực hiện chủ yếu qua thị trường. Do đó, từ thị trường đất đai, Nhà nước sẽ thấy rõ những bất cập của các chính sách của hệ thống quản lý đối với đất đai. Nhờ vậy, Nhà nước sẽ đổi mới, bổ sung và hoàn thiện, không chỉ các chính sách, mà còn cả các công tác quản lý đất đai, quản lý bất động sản. Từ đó, khắc phục được tình trạng thị trường ngầm về bất động sản, tình trạng hành chính hóa các quan hệ dân sự về đất đai.

thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản thúc đẩy đổi mới các chính sách.

Trên đây là những vai trò của thị trường bất động sản trong xu hướng phát triển hiện nay. Hy vọng những kiến thức mà Viện T.R.I cung cấp sẽ hữu ích với quý anh/chị. Hãy nhấn vào đây để theo dõi Viện và cập nhật những thông tin mới nhất về bđs.