Các chủ thể tham gia thị trường bất động sản

Chủ thể tham gia thị trường bất động sản hiện nay bao gồm: chủ thể cung, chủ thể cầu và trung gian làm cầu nối giữa cung và cầu trong các hoạt động thị trường. Mỗi chủ thể đóng một vai trò nhất định trên thị trường bất động sản. Trong bài viết nay, hãy cùng Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản tìm hiểu rõ hơn các chủ thể tham gia thị trường bất động sản.

Chủ thể cung bất động sản – Chủ thể tham gia thị trường bất động sản

Chủ thể tham gia thị trường bất động sản – Chủ thể cung bất động sản: Bao gồm tất cả những người có quyền đưa bất động sản tham gia vào các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp…bất động sản theo các quy định cụ thể của quốc gia.

Chủ thể tham gia vào cung bất động sản có thể là cá nhân hoặc cũng có thể là một tập thể. Tập thể đóng vai trò cung bất động sản có thể là một tổng công ty xây dựng; một tập đoàn phát triển bất động sản; hoặc các công ty đầu tư, kinh doanh bất động sản. 

Tham gia vào cung bất động sản không chỉ có doanh nghiệp san ủi, tạo lập mặt bằng, mà còn có doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng: nước, điện, đường, trường, trạm; doanh nghiệp xây dựng nhà và các công trình kiến trúc khác: công viên, khu vui chơi giải trí công cộng… Ngay cả những tổ chức làm quy hoạch, lập kiến trúc cũng dần được tổ chức theo loại hình kinh doanh thích hợp. Nhà nước cũng có thể là nhà cung ứng lớn nhất về đất đai thông qua công tác giao quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất trên thị trường.

Chủ thể tham gia thị trường bất động sản

Chủ thể cung bất động sản – Chủ thể tham gia thị trường bất động sản.

Chủ thể cầu bất động sản

Chủ thể tham gia thị trường bất động sản thứ hai là chủ thể cầu bất động sản là những đối tượng có nhu cầu về bất động sản và có khả năng thanh toán cho nhu cầu của mình. 

Những người tham gia vào cầu bất động sản có thể là những người muốn mua bất động sản để sử dụng vào các mục đích tiêu dùng cá nhân của mình như để ở hoặc phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của người mua. Ngoài ra, cầu bất động sản còn bao gồm một lượng những người mua bất động sản chỉ nhằm để tích trữ tài sản hoặc chờ tăng giá bán lại kiếm lời.

Cùng một chủ thể vừa tham gia vào cầu loại hàng hóa này; nhưng lại vừa tham gia vào cung hàng hóa bất động sản khác: đó chính là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đối với hàng hóa bất động sản thì mỗi chủ thể chỉ có thể đóng vai là cầu hoặc cung trên thị trường. Sẽ không có thị trường nếu không có doanh nghiệp kinh doanh như hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước được tổ chức và hoạt động dưới các hình thức cụ thể do pháp luật quy định. Các tổ chức tài chính, tín dụng và ngân hàng cũng có thể là nhà đầu tư, cung cấp, kinh doanh bất động sản trên thị trường thông qua việc hình thành các bộ phận trực thuộc ngân hàng để chuyên doanh các dự án bất động sản.

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao quát một phạm vi khá rộng, từ các công ty kinh doanh đầu tư nhỏ lẻ đến các tập đoàn, các tổng công ty chuyên nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng cũng có thể tham gia trực tiếp hoặc đóng góp cổ phần vào cùng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

>>>Tìm hiểu thêm: Mối quan hệ giữa cung và cầu trong thị trường bất động sản 

Chủ thể là các tổ chức trung gian trong thị trường bất động sản

Chủ thể là các tổ chức trung gian trong thị trường bất động là cầu nối hữu hình hoặc vô hình liên kết các chủ thể tham gia thị trường bất động sản. 

Bất động sản là tài sản có giá trị lớn, việc trao đổi phải trải qua quá trình phức tạp nên các tổ chức trung gian luôn luôn cần thiết và có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Bản thân thị trường bất động sản là một thị trường không hoàn hảo, khó tham gia và khó thâm nhập nên các tổ chức trung gian là một bộ phận không thể thiếu trong các chủ thể tham gia thị trường bất động sản. Các tổ chức trung gian tham gia vào các hoạt động thị trường bao gồm:

Các tổ chức cung cấp thông tin – Chủ thể tham gia thị trường bất động sản

Các tổ chức cung cấp thông tin trên thị trường khá đa dạng, bao gồm:

– Các cơ quan quản lý nhà nước: có trách nhiệm cung cấp thông tin về luật pháp, cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch… 

– Các cơ quan truyền thông: cung cấp thông tin và giá cả, diễn biến thị trường bất động sản. 

Để đáp ứng nhu cầu về thông tin và phân tích thông tin thị trường, sản phẩm hoặc các dự báo xu hướng thị trường làm cơ sở cho các quyết định đầu tư, tham gia vào thị trường bất động sản còn có các công ty chuyên kinh doanh dịch vụ cung cấp thông tin và phân tích thị trường, tư vấn đầu tư bất động sản. 

– Các tổ chức môi giới trên thị trường bất động sản cũng là người thực hiện chức năng cung cấp thông tin trong quá trình môi giới bất động sản.

Các tổ chức dịch vụ tư vấn 

Các tổ chức này giúp bên mua và bên bán hiểu biết về các vấn đề pháp lý; thể thức giao dịch; cách thức mở đầu và kết thúc một quá trình mua bán, giao dịch bất động sản. 

Nội dung dịch vụ tư vấn bao gồm:

– Tư vấn pháp lý về bất động sản; 

– Tư vấn về đầu tư tạo lập kinh doanh bất động sản;

– Tư vấn tài chính về bất động sản; 

– Tư vấn về hợp đồng trong các giao dịch bất động sản như mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị bất động sản.

Các tổ chức môi giới 

Trong chủ thể tham gia thị trường bất động sản, tổ chức môi giới không chỉ dừng lại ở việc tư vấn mà còn trực tiếp đảm nhiệm việc tiếp cận với các bên tham gia giao dịch để thực hiện nội dung giao dịch, chuẩn bị các căn cứ cần thiết để các bên đi đến quyết định cuối cùng, góp phần hoàn thành giao dịch. Các tổ chức môi giới có thể hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp môi giới hoặc các sàn cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản.

Chủ thể tham gia thị trường bđs

Các tổ chức môi giới cũng là chủ thể tham gia thị trường bất động sản.

Các tổ chức hỗ trợ tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính

Giao dịch hàng hoá bất động sản có giá trị lớn nên hoạt động mua bán thường được thực hiện thanh toán qua ngân hàng để đảm bảo tính an toàn của giao dịch. Hơn thế nữa, các tổ chức tài chính tín dụng là kênh cung cấp vốn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ vốn cho các bên tham gia giao dịch.

Các hình thức tài trợ vốn cho bất động sản thường sử dụng chính bất động sản để thế chấp đảm bảo cho vốn cung cấp. Khi khoản vay không có khả năng hoàn trả, ngân hàng sẽ phát mại bất động sản để thu hồi tiền cho vay của mình. Lúc này ngân hàng không còn là tổ chức trung gian nữa mà tham gia trực tiếp vào nguồn cung thứ cấp về bất động sản trên thị trường.

Ngoài ngân hàng, các tổ chức tài chính khác nhau công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư… cũng có thể vừa tham gia đầu tư kinh doanh, vừa đóng vai trò trung gian tài trợ, cho vay trong các giao dịch bất động sản. Đây cũng là một trong các chủ thể tham gia thị trường bất động sản.

Chủ thể tham gia thị trường bất động sản

Các tổ chức hỗ trợ tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính – Chủ thể tham gia thị trường bất động sản.

Các tổ chức định giá

Tổ chức định giá hình thành và hoạt động tại vùng có thị trường bất động sản. Các tổ chức này thực hiện việc xác định giá trị bất động sản trong quá trình giao dịch, xác định giá mua bán, giá cho thuê, giá phát mại bất động sản… 

Hoạt động chủ yếu của các tổ chức định giá là cung cấp thông tin về các loại bất động sản và các thông tin có liên đến giao dịch bất động sản làm cơ sở cho các giao dịch trên phạm vi thị trường. Các tổ chức này cũng triển khai hoạt động thống kê giá cả bất động sản, đưa ra căn cứ khoa học để dự báo giá cả, công bố giá cả làm cơ sở cho các giao dịch bất động sản. Với chức năng đó, các tổ chức này góp phần phát hiện những trường hợp rửa tiền do mức giá mua bán không hợp lý.

Các tổ chức quản lý bất động sản

Các tổ chức này hoạt động dưới sự uỷ quyền quản lý của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản nhằm cung cấp các dịch vụ đảm bảo vận hành, duy trì hoạt động bình thường của bất động sản. 

Các dịch vụ bao gồm: bảo trì, sửa chữa bất động sản; quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng công năng, thiết kế và hợp đồng; đại diện chủ sở hữu, chủ sử dụng trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê một phần hoặc toàn bộ bất động sản; thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, nhà nước theo uỷ quyền.

>>>Tham khảo bài viết : Vai trò của thị trường bất động sản

Sự tham gia trực tiếp của Nhà nước vào thị trường

Ngoài vai trò là đảm bảo tính pháp lý cho hàng hóa bất động sản và hành lang pháp lý cho các hoạt động đầu tư kinh doanh hay các giao dịch bất động sản, cơ quan nhà nước là chủ thể tham gia thị trường bất động sản cần tham gia trực tiếp vào một số hoạt động của thị trường như cung cấp thông tin thị trường, cung đất đai sơ cấp và trong một số trường hợp còn trực tiếp đầu tư phát triển bất động sản để cung cho các đối tượng ưu tiên hoặc mua lại các dự án có tác động ảnh hưởng đặc biệt đối với sự phát triển. 

Thông qua việc tham gia trực tiếp vào thị trường Nhà nước định hướng, dẫn dắt các thành phần kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bất động sản theo cơ chế thị trường đồng thời khắc phục các khuyết điểm của thị trường để đảm bảo tính ổn định, bền vững, công bằng và ổn định xã hội. 

Thêm vào đó, với mục tiêu công bằng và ổn định xã hội, cơ quan quản lý nhà nước cũng đưa ra các ưu đãi về tài chính, về chính sách pháp luật cho các dự án đầu tư xây dựng bất động sản đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng chính sách xã hội như nhà ở cho người có thu nhập thấp, các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ công chúng.

Chủ thể tham gia thị trường bđs

Sự tham gia trực tiếp của Nhà nước vào thị trường – Chủ thể tham gia thị trường bất động sản.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các chủ thể tham gia thị trường bất động sản. Hy vọng bài viết đã mang đến cho anh/chị những kiến thức bổ ích. Hãy theo dõi Viện T.R.I tại đây để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản.