Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (trừ Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024).

TRI.EDU.VN_Du Thao Cac Nghi Dinh Huong Dan Thi Hanh Luat Dat Dai 2024 2

 

05 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024:

+ Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai (link: https://drive.google.com/file/d/11WyVFY0hQltyzP-lJ-JZq3n21FVlvPql/view ).
+ Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (link: https://drive.google.com/file/d/11Tdg-Xqbk3vv-VdI0qCnTOQCvGGCPCGG/view ).
+ Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất (link: https://drive.google.com/file/d/11UtAk2I69QV0wydNKb92lZizm8pyk4t6/view ).
+ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (link: https://docs.google.com/document/d/11NrxKFnZtnuNseMRkDFLtehDH4l3fRO2/edit ).
+ Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (tiếp tục cập nhật).

15 Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024:

+ Thông tư quy định về hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
+ Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập, bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
+ Thông tư quy định về bản đồ địa chính.
+ Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
+ Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
+ Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
+ Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
+ Thông tư quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
+ Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất.
+ Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
+ Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
+ Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất.
+ Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.
+ Thông tư quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
+ Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Trên đây là dự thảo các Nghị đinh, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2024 mới nhất.

Đăng ký ÔN THI để hệ thống hóa kiến thức: Liên hệ 0859.143.143
Khóa học KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ VỀ NGHỀ MÔI GIỚI: Liên hệ 0859.143.143
Danh sách các khóa học của Viện: https://tri.edu.vn/khoa-hoc-bat-dong-san/
Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0859.143.143 để đăng ký ngay hôm nay!

===================================

𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐕𝐀̀ Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐁𝐀̂́𝐓 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍
Trường Đào Tạo Chuyên Gia Bất Động Sản
T.ư v.ấn qua za.lo : https://zalo.me/0859143143
T.ư v.ấn qua Me.ss: https://m.me/www.tri.edu.vn
Hotline: 0859.143.143 website: www.tri.edu.vn