Team

Ts Nguyen Van Dinh

TS. Nguyễn Văn Đính

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia Nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách về: môi giới BĐS, đầu tư BĐS, thị trường BĐS

Đọc tiếp
Tien Si Diep Gia Hoang

TS. Diệp Gia Hoàng

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia huấn luyện Giám đốc sàn giao dịch BĐS, chuyên viên tư vấn BĐS cao cấp, môi giới BĐS, đầu tư BĐS

Đọc tiếp